รายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับโครงการ

เกษตรศาสตร์เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล (KU Run 2018 : Run for Charity) จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ การมีจิตอาสา และการรู้จักให้ผู้อื่น ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับกองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจากการจำหน่ายเสื้อยืดครอบครัวคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยง จำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดตั้ง “กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา”ขึ้น เพื่อช่วยเหลือเจ้าของสัตว์ป่วยหรือผู้นำสัตว์มารักษาที่ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ไม่สามารถรับภาระหรือมีรายได้ไม่เพียงพอ ที่จะชำระค่ารักษาพยาบาล ให้สามารถชำระเพียงบางส่วนได้ การนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธาน ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงก่อตั้ง “กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา”

จากพระราชดำริ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้จัดตั้งมูลนิธิรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการ กองทุน บัดนี้กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการอนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556

กำหนดการ
โครงการ “เกษตรศาสตร์เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล”
(KU run 2018 : run for charity)

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

  • 1 15.00 - 19.00 น.

    รับเสื้อและหมายเลขประจำตัววิ่ง

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561

  • 1 9.30 - 19.00 น.

    รับเสื้อและหมายเลขประจำตัววิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561

แผนที่การวิ่ง

จุดปล่อยตัวและเส้นชัย

จุดปล่อยตัวและเส้นชัย ถนนหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ฝั่งตรงข้ามสาธิตเกษตร
เวลาปล่อยตัวตัว 8.5 กิโลเมตร เวลา 5.30
ปล่อย 5 กิโลเมตร เวลา 5.45 นาทีค่าสมัคร

1. บุคคลทั่วไป 500 บาท

2. นิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 300 บาท

ประเภทการแข่งขัน

1. ประเภท 5 กิโลเมตร ไม่มีการแข่งขัน

ผู้ที่เข้าเส้นชัย 100 คนแรก จะได้รับเหรียญทอง (special medal)

2. ประเภท 8.5 กิโลเมตร มีการแข่งขันแบ่งตามรุ่นอายุดังนี้

1.เพศชาย

นิสิตปี 1

ไม่เกิน 15 ปี

16-29 ปี

30-39 ปี

40-49 ปี

50-59 ปี

60 ปีขึ้นไป

2.เพศหญิง

นิสิตปี 1

ไม่เกิน 15 ปี

16-29 ปี

30-39 ปี

40-49 ปี

50-59 ปี

60 ปีขึ้นไป

โดยผู้เข้าแข่งขันที่เข้าเส้นชัย 100 คนแรก จะได้รับเหรียญทอง (special medal)
ผู้ที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 ของแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับโล่รางวัล
ผู้ที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 2 และ 3 ของแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมของที่ละลึก

แบบเสื้อและเหรียญรางวัล

ช่องทางการชำระเงิน

ผ่านธนาคาร

690-0-48205-8
ธนาคาร กรุงไทย สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว
ชื่อบัญชี นางสาวสุธาลักษณ์ จารุวิจิตร หรือ นายภพนิพิฐพัทธ์ จันดีทอง


**ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่โอนเงินคืนทุกกรณี**

ติดต่อเรา

ผ่านทาง Facebook KU RUN 2018 : Run for Charity

ผ่านทาง Email องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผ่านทาง Line Official องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน